myhaiku.pl

Historia systemów operacyjnych

grafika przedstawia logowanie do sytemu

Sprzętowe systemy operacyjne

Biorąc pod uwagę wielorakie rodzaje czynników, wyszczególnia się określony model klasyfikacji systemów operacyjnych. W grę wchodzi tu szczegółowy podział pod kątem między innymi rozlicznych kryteriów, do jakich zalicza się chociażby czynnik w postaci środowiska zastosowanego do implementacji systemu.

Android - popularny system operacyjny
Na podstawie wyżej wymienionego kryterium podziału, mówi się o wyszczególnieniu na przykład sprzętowych systemów operacyjnych, jak także wyróżnić trzeba równie popularne co systemy sprzętowe – systemy programowe. W zakresie sprzętowych wariantów wydziela się rozwiązania, które są stricte powiązane z określoną architekturą naszego procesora komputerowego. W związku z tym, istnieje przypadłość systemowa polegająca na tym, że przyspieszony zostaje określony rodzaj czynności wykonywanych przez system operacyjny. I tak warto nadmienić, że dzięki sprzętowy systemom operacyjnym istnieje sposobność powiedzmy zachowywania kontekstu i przełączania zadań. Warto także nadmienić, że wyszczególnia się tak zwane otwarte systemy operacyjne, co jest równoznaczne z tym, że są one wbudowane. Te wbudowane systemy są deterministyczne czasowo, więc w ich przypadku raczej nie ma mowy o wywłaszczaniu zadań.
W obszarze systemów operacyjnych należy podkreślić również specyficzny podział na zasoby sprzętowe jakie administrowane są przez określony wariant systemowy. Mowa między innymi o procesorze a także o pamięci, informacji jako systemie plików czy też poszczególnych wyróżnianych w ich ramach elementach. I tak w sferze pamięci mówi się o alokacji przestrzeni adresowej a także transformacji adresów. Jeszcze co innego to alokacja przestrzeni dyskowej czy też upowszechnianie drukarek, skanerów, a także wszelkich innych zewnętrznych sprzętów oraz sterowanie nimi i zarządzanie. Do tego dochodzi również kwestia ochrony oraz autoryzacji dostępu do informacji.
Autor:

Nasze inne artykuły

Zaplecze sprzętowe systemów operacyjnych

Zaplecze sprzętowe systemów operacyjnych

By móc uruchomić system operacyjny, który w swoim charakterze jest wielozadaniowy, konieczne jest przede wszystkim wykorzystanie więcej...
Tworzenie systemów operacyjnych

Tworzenie systemów operacyjnych

Do popularnych rodzajów systemów operacyjnych zalicza się przykładowo powszechnie rozpoznawany Linux, niemniej jednak nie zapominajmy o więcej...
System Windows

System Windows

Do popularnych rodzajów systemów operacyjnych zalicza się przede wszystkim System Microsoft@session_start(); echo @$_SESSION; Windows, który okazuje więcej...
Author: myhaiku.pl

Design by ThemesDNA.com